آغاز تصویربرداری مینی غیر علنی از دفتر نشریه تصویربرداری مینی سریال «غیر علنی» با بازی متین ستوده، افشین نخعی، علیرضا جلالی تبار و… آغاز شد. . رضا جودی تهیه کننده با اعلام خبر آغاز تصویربرداری مینی سریال «غیر علنی» گفت: این سریال از ۲دی ماه تصویربرداری خود را در دفتر نشریه استانی «ندای شهر» که […]