آغاز ساخت و ساز دکورهای سال تحویل فیلم سینمایی «سال تحویل » به کارگردانی سیاوش اسعدی با تغییر تهیه کننده و صدور پروانه ساخت مجدد، ادامه پیش تولید را دنبال می کند. . سعید هاشمی به عنوان تهیه کننده و امیر شهاب اسماعیلی در سمت مدیر برنامه ریزی «سال تحویل » در این پروژه حضور […]