ارائه گاهی به دفتر جشنواره فجر تدوین فیلم گاهی توسط شاهین یارمحمدی انجام شده و حامد جلالی نیز صداگذاری و میکس این فیلم را بر عهده دارد. جلوه های ویژه نیز توسط علیرضا قادری در حال انجام است. . طی چند روز گذشته نسخه بازبینی فیلم سینمایی «گاهی» به دفتر سی و چهارمین جشنواره فیلم […]