ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا نیمه دی کلید میخورد فیلم تازه عبدالرضا کاهانی با بازی مهناز افشار و طناز طباطبایی و تکمیل فهرست بازیگران نیمه دی ماه کلید می خورد. . چندین هفته قبل بود که سعید خانی از ساخت فیلمی با عنوان “ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا” توسط کاهانی خبر داده بود. پروژه ای که البته […]