استعفای شهاب حسینی از سمتِ مشاور جشنواره فجر ۳۴ شهاب حسینی که به عنوان مشاور دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حکم گرفته بود از مقام خود استعفا کرد و در نامه سرگشاده درباره استعفای خود از سمت مشاور توضیح داد . متن نامه بدین شرح است: «پذیرش سمت مشاور دبیر جشنواره ی سی […]