اکران آدم باش در گروه سینمایی آزاد غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم «آدم باش» به کارگردانی مجید جوانمرد در گروه سینمایی آزاد خبر داد. . غلامرضا فرجی درباره آخرین مصوبات شورای صنفی نمایش گفت: در تازه ترین جلسه شورای صنفی نمایش مقرر شد فیلم «آدم باش» به کارگردانی مجید جوانمرد از […]