اکران تا آمدن احمد از ۴آذر ماه در سینماها فیلم سینمایی «تا آمدن احمد» فیلمی دفاع مقدسی است که قرار است از ۴ آذر ماه اکران خود را در سینما های کشور آغاز کند. . پروانه مرزبان تهیه کننده فیلم سنیمایی «تا آمدن احمد» گفت: این فیلم در جشنواره «جیپور هند» پذیرفته شده است و […]