اکران مستند کارنامه چهل ساله داریوش مهرجویی از ۱۰ دی مانی حقیقی، کارگردان مستند «کارنامه چهل ساله داریوش مهرجویی» از اکران این مستند، از ۱۰ دی ماه خبر در گروه هنر و تجربه خبر داد. . او گفت: «کارنامه چهل ساله» فیلم خیلی خوبی از آب درآمده . این فیلم حاصل چندین سال کار من […]