اکران نسخه‌ای از نیم رخ‌ها که مورد تایید کارگردان فقید بود علی حضرتی تهیه کننده «نیم‌رخ ها» از اکران نسخه‌ای از فیلم خبر داد که مورد تایید ایرج کریمی کارگردان فقید این اثر بوده است. . علی حضرتی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «نیمرخ ها» درباره اکران نوروزی این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی […]