جایزه هیات داوران جشنواره کلمبو برای احتمال باران اسیدى فیلم «احتمال باران اسیدی» به کارگردانی بهتاش صناعی ها موفق به دریافت جایزه هیات داوران جشنواره کلمبو شد. . پیش از این «احتمال باران اسیدی» موفق شده بود جایزه نپتک جشنواره فیلم استرالیا، بهترین فیلمنامه در بخش نگاه نو (فیلم اولی ها) سی و سومین جشنواره […]