جیب بر خیابان جنوبی به شبکه نمایش خانگی می آید جیب بر خیابان جنوبی به کارگردانی سیاوش اسعدی بعد از ۲ سال وارد شبکه نمایش خانگی می شود. این فیلم هفته آینده با همکاری شرکت هنر اول در سراسر ایران توزیع می شود. . «جیب بر خیابان جنوبی» برنده تندیس حافظ بهترین بازیگر نقش اول […]