پایان بردارى سینمایی هلن فیلمبردارى فیلم هلن در تهران به پایان رسید و این روزها مراحل پایانی مونتاژ فیلم توسط مستانه مهاجر در حال انجام است و نخستین نمایش آن در جشنواره فجر خواهد بود. . فیلم سینمایی “هلن” با فیلمنامه ای از امیر حسین ثقفی و شراره سروش و کارگردانی علی اکبر ثقفی ۱۰ […]