پنجمین جایزه سینمایی ققنوس برگزار می شود پنجمین دوره جایزه سینمایی ققنوس به همت جنبش فکری هنری سینما انقلاب در تهران برگزار خواهد شد. . «سینما انقلاب» این دوره همچون ادوار گذشته که با حضور جمعی از نخبگان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، اساتید، دانشجویان، اندیشمندان علوم اسلامی و هنرمندان حوزه سینما همراه خواهد بود، از۲۰ […]