آهنگ جدید چرا موسیقی چاوشی همچنان طرفدار دارد؟! – : هفته نامه چلچراغ – فرنوش ارس خانی: برای خیلی ها که دنبال جریان و اتفاق تازه ای در موسیقی پاپ هستند و بی چون و چرا دوست دارند کار یک نفر را تایید کنند، الگوی خوبی است. خواننده عصیان گری که از همان ابتدای ورودش […]