چند متر مکعب عشق راهی اسپانیا شد فیلم «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی برای نمایش و شرکت در رقابت‌های جشنواره «کاسا آسیا»ی اسپانیا راهی بارسلونا شد. . «کاسا آسیا» مهم‌ترین رویداد سینمایی اروپایی است که به مدت یک هفته به محصولات آسیایی می‌پردازد. ژاپن در این دوره، شش فیلم، چین پنج فیلم […]